social imagesocial imagesocial imagesocial image
Повеќе од 30 години е една од водечките компании во прометот на големо во сегментот на материјали за завршни работи во градежништвото како и во сегментот на репаратурните производи од автомобилската индустрија.  Компанија Велкоски е застпаник на повеќе познати брендови како што се Crhomos Svjetlost, Knauf, Ceresit, Ading, Vibac, Ursa, Isover и други брендови. 
Целта на нашата деловна стратегија е да постигнуваме раст и развој, со континуирано зголемување на нашето пазарно учество во градежниот бизнис и репаратурниот сегмент од автомобилската индустрија. Во моментов главните активности на нашата компанија се продажба на производи и нудење на дополнителни услуги, директно кај крајните корисници (градежни компании и овластени сервиси од автомобилската гранка).