social imagesocial imagesocial image
 • СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

  Mаксимален процент на енергетска ефикасност на станбено деловниот простор.

 • Производи за завршно уредување на Вашиот станбен и деловен простор.

  ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

 • ДИЗАЈН НА КУЌИ И СТАНОВИ

  Проектирање и изведба на најсовремени екстериерни решенија

 • АВТО ПРОГРАМА

  Производи за каросериска заштита, автонега и козматика за Вашиот автомобил.

Кои сме ние
Целта на нашата деловна стратегија е да постигнуваме раст и развој, со континуирано зголемување на нашето пазарно учество во градежниот бизнис и репаратурниот сегмент од автомобилската индустрија. Повеќе...
Што работиме
Главните активности на нашата компанија се насочени во продажба на производи и нудење на дополнителни услуги, директно кај крајните корисници (градежни компании и овластени сервиси од автомобилската гранка). Повеќе...
Што нудиме
Нашата компанија е официјален импортер на производите од репаратурната палета на Akzo Nobel ( брендовите Sikkens & Dyna) и на останатите брендови од репаратурниот сегмент на автомобилската индустрија. Повеќе...

Градежни материјали

Авто програма

Станбен и деловен простор

Потребна Ви е наша помош?