social image


Компанија Велкоски е основана во 1991 година. Повеќе од 30 години е една од водечките компании во прометот на големо во сегментот на материјали за завршни работи во градежништвото како и во сегментот на репаратурните производи од автомобилската индустрија, a исто така се јавува како инвеститор на сопствени објекти 
Компанија Велкоски е застапник на повеќе познати брендови како што се Crhomos Svjetlost, Knauf, Ceresit, Ading, Vibac, Ursa, Isover. Главна дејност на компанијата е увоз, извоз и трговија на материјали за завршни работи во градежништвото директно кај крајните корисници (градежни компании и овластени сервиси од автомобилската гранка).
Компанија Велкоски исто така се јавува како инвеститор на сопствени објекти, почнувајќи од зграда Аура, Зоара, Ариа, Артис со повеќе од 700 станбени единици. Успешноста на веќе изградените објекти ја насочува компанијата кон идни предизвици и инвестиции во делот на градежништвото.
Компанија Велкоски е застапник на повеќе познати брендови како што се Crhomos Svjetlost, Knauf, Ceresit, Ading, Vibac, Ursa, Isover. Главна дејност на компанијата е увоз, извоз и трговија на материјали за завршни работи во градежништвото директно кај крајните корисници (градежни компании и овластени сервиси од автомобилската гранка).
Компанија Велкоски исто така се јавува како инвеститор на сопствени објекти, почнувајќи од зграда Аура, Зоара, Ариа, Артис со повеќе од 700 станбени единици. Успешноста на веќе изградените објекти ја насочува компанијата кон идни предизвици и инвестиции во делот на градежништвото.