Our activities

Within our portfolio of products and services, we offer a wide range of state-of-the-art finishing materials for your home or office space, as well as services and practical advice from our expert team that will help you in the design and practical implementation of the idea of renovation and adaptation of your residential and office space.

ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Основни премази, маси за израмнување на површини, бои за ентериер, декоративни бои, премази за бетонски површини, декоративни малтери, заштитни премази од влага, заптивни маси, лепаци за сите плочкасти површини, фасадни бои, елементи за термофасадни системи, заштитни премази за дрво и метал и други производи за завршно уредување на Вашиот станбен и деловен простор.

АВТО ПРОГРАМА

СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Компанија Велкоски Ви нуди ексклузивен станбен и деловен простор, во кој се аплицирани најсовремени градежни и технолошки решенија од аспект на ефикасна топлинска изолација и климатизација. Со нашите решенија ќе постигнете максимален процент на енергетска ефикасност на станбено деловниот простор.

ЕКСТЕРИЕРЕН И ЕНТЕРИЕРЕН ДИЗАЈН

ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ
Комплетно уредување на Вашиот станбен и деловен простор со материјали од реномирани производители; Изведба на водоводна и електрична инсталација; Изведба на гипс картон; Боење на Вашиот простор во тренд комбинации како и решение со декоративни шаблони; Комплетно решение за Вашата бања
ЕКСТЕРИЕРНИ РЕШЕНИЈА
Термоизолациони фасадни системи; Заштита на топлинска енергија до 40%; 10 години гаранција.